mapa_boliwiiSerwis ten poświęcony został w całości Boliwii, w najszerszym rozumieniu tego słowa, a więc jej bogactwu etnicznemu i kulturowemu, wielu aspektom związanym z boliwijskim narodem, państwem, a także obszarowi geograficznemu, na którym byty te zaistniały.

Ideą powstania niniejszej strony jest z jednej strony dostarczenie podstawowych informacji o Boliwii każdemu, kto, ze znanego sobie powodu, postanowił do takich informacji dotrzeć, z drugiej strony stworzenie miejsca prezentacji analiz i pogłębionych refleksji socjologicznych dotyczących problemów współczesnej Boliwii.

Serwis koncentruje się w głównej mierze na aspektach społeczno-politycznych. Zainteresowanie samym obszarem geograficznym, na którym znajduje się dzisiejsze państwo boliwijskie jest wtórne i wynika z pierwotnych wobec niego zainteresowań społecznych, jednak jego znaczenie i deterministyczny wpływ na ewolucję społeczno-kulturową społeczności w nim żyjących nie jest tu bagatelizowane.

Boliwia, jako zaakceptowany przez międzynarodową społeczność podmiot polityczny, istnieje dopiero od 182 lat, jednak oficjalny akt jej proklamacji, który miał miejsce w Sucre, dnia 6 sierpnia 1825 roku, nie wyznacza dolnej granicy czasowej zainteresowań tego serwisu boliwijskim obszarem. Wcześniejsza historia społeczeństwa boliwijskiego, choć raczej luźno związana z tym co działo się wewnątrz powstałych po 1825 roku granic, stanowi ważną część zamieszczonych tu informacji i nieocenioną bazę wyjaśniającą dla licznych zjawisk współczesnych.