Wstęp

historia boliwiiGranice dzisiejszej Boliwii nie mają żadnego związku z prehiszpańskim, a nawet kolonialnym okresem jej historii i z metodologicznego punktu widzenia nie powinny być stosowane jako ramy zakreślające rozpiętość zainteresowań historią dziejąca się na tym obszarze przed ustanowieniem republiki w 1825 roku. Opowiadanie o prehiszpańskim etapie historii tego wycinka Ameryki Południowej powinno być szerszą opowieścią o kulturach i organizmach państwowych, dla których dzisiejszy kształt granic Boliwii nic nie znaczył. Wówczas jednak historia Boliwii np. w XIV i XV staje się tożsama z historią Imperium Inków jako całości, a jej późniejszy, kolonialny etap mógłby zostać opisany w pełni tylko poprzez analizę kompletnych dziejów Wicekrólestwa Peru. Zainteresowanie prekolonialną i kolonialną historią Boliwii powinno więc polegać na analizie historii połowy kontynentu południowoamerykańskiego, nie wspominając już o europejskich wątkach hiszpańskiego kolonializmu.

Ponieważ serwis ten podporządkowany jest przede wszystkim analizie teraźniejszości i przyszłości Republiki Boliwii w jej obecnych granicach, logika takiego myślenia nie została zachowana. Informacje historyczne przedstawione zostały tym samym wycinkowo (choć ze wskazaniem sposobu ich łatwego uzupełnienia). Dzięki temu jednak cała uwaga skupiona została na tych elementach historii Boliwii, które wiązały się z nią nie tylko kulturowo i organizacyjnie, ale również geograficznie.

Formowanie się wielkich kultur

Dynamiczne formowanie się wielkich kultur andyjskich rozpoczęło się między trzecim i drugim wiekiem przed Chrystusem, choć większość z nich, w formie zwykle znacznie mniej zaawansowanej pod względem technicznym i organizacyjnym, istniała już od wielu wieków, a nawet tysięcy lat. Na terytorium dzisiejszej Boliwii istniało kilka ośrodków kulturowych, z których należałoby wymienić co najmniej trzy główne: kulturę Chiripa, rozwijającą się u południowych wybrzeży jeziora Titicaca, szerszą terytorialnie i bardziej zaawansowaną technicznie kulturę Wankarani, koncentrująca swoją aktywność w okolicach dzisiejszego miasta Oruro, na północ i północny wschód od jeziora Poopo, oraz rozwijająca się także w sąsiedztwie jeziora Titicaca kulturę Tiahuanaco.

Najstarsza i największa z „boliwijskich” kultur, która dotrwała do początków naszej ery, to kultura Wankarani. Początki jej istnienia datuje się na co najmniej 1200 lat przed Chrystusem, a ostateczny zanik na II wiek po Chrystusie. Jej rozwój ograniczyły bardzo surowe warunki życia andyjskiego Altiplano, wyjątkowo silnie determinujące życie społeczności tego regionu do dziś dnia. Lud Wankarani na zaawansowanym poziomie opanował sztukę wyrobów ceramicznych, rzeźbę w kamieniu, a nawet proste formy hutnictwa miedzi. Rolnictwo oparte było się na hodowli i pasterstwie południowoamerykańskich wielbłądowatych, które stanowiły źródło mięsa, mleka i surowca odzieżowego. Poza swoim głównym ośrodkiem kultura Wankarani dopracowała się kilku mniejszych, wśród nich Pucara de Belen, Upsa-Upsa i Kella-Lollu.

Okres swobodnego rozkwitu znaczących kultur lokalnych, w tym kultury Wankarani i innych kultur nie tylko z regionu dzisiejszej Boliwii, kończy ekspansja rozwijającej się równolegle od mniej więcej 1000 roku przed Chrystusem, wspomnianej już kultury Tiahuanaco.

Imperium Tiahuanacota

Na przełomie II i I wieku przed Chrystusem, po długim okresie powolnego ewoluowania, Tiahuanaco wkracza dynamicznie w drugą fazę swojego rozwoju, którą można określić jako miejską. Powstaje najważniejsza osada i sąsiadujące z nią dwuczęściowe (Akapana + Puma-punku), monumentalne centrum religijne, którego ruiny, znajdujące się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od dzisiejszych wybrzeży jeziora Titicaca, można oglądać do dziś.

Tiahuanaco zaczęło przekraczać granicę swojej stolicy. Powstawały kolejne miasta; Ojje, Konko-Wankani i Lucurmata. Aż do VII wieku naszej ery trwał dynamiczny rozwój Tiahuanaco, polegający głównie na pokonywaniu kolejnych etapów rozwoju organizacyjnego i technicznego, m. in. w dziedzinie metalurgii, w której dzięki jednoczesnej eksploatacji miedzi i cyny osiągnięto umiejętność wytapiania brązu. Wraz z brązem, którego wykorzystanie wpłynęło w istotny sposób na usprawnienie technologii wojskowej, przyszedł przełom i początek fazy imperialnej.

OD VIII do X wieku naszej ery Imperium Tiahuanaco znajdowało się, jako względnie jednolity i spójny organizm państwowy, w fazie największej ekspansji terytorialnej i u szczytu rozwoju organizacyjnego i technicznego. W tym czasie jego granice obejmowały na południu północne krańce dzisiejszego Chile, na północy południowe ziemie dzisiejszego Peru, na wschodzie dolinę Cochabamby, a na zachodzie sięgały wybrzeży Pacyfiku.

Upadek Imperium wiązany jest przede wszystkim z pojawieniem się zmian klimatycznych, które rozpoczęły się w połowie X wieku naszej ery stopniowym zmniejszaniem się ilości opadów, co doprowadziło ostatecznie do wielkiej suszy w latach 1250 – 1310. Spowodowana suszą klęska żywiołowa doprowadziła do rozproszenia społeczności, wyludnienia miast i załamania się struktur organizacyjnych organizmu państwowego.
Zgodnie z inną z hipotez wody jeziora Titicaca, które sięgały w owym okresie centralnej osady Imperium, zaczęły się cofać, co miało być jedną z głównych przyczyn upadku kluczowego dla Imperium miasta, a następnie całego Imperium. Królestwa Collasuyo
Upadek Tiahuanaco spowodował powstanie licznych, w znacznej mierze niezależnych i często rywalizujących ze sobą ośrodków etnicznych, położonych na rozległym obszarze od Cuzco do Potosi. Najważniejsze z nich to:

 • Chanchis
 • Canas
 • Callahuayas
 • Collas
 • Lupacas
 • Quiruas
 • Pacajes
 • Urus
 • Charcas
 • Soras
 • Carangas
 • Chuis
 • Chipayas
 • Quillacas
 • Yamparas
 • Caracaras
 • Chichas

Ich potencjał organizacyjny i siła nie były jednakowe, stąd pojawiająca się okresowa dominacja jednych nad drugimi, która doprowadziła nawet do względnego scalenia znacznej części terytorium byłego imperium Tiahuanaco pod wodzą jednego z etnicznych przywódców.

Jednym z najbardziej znanych konfliktów był konflikt między Cari i Zapaną, przywódcami ludów Lupaca y Collas, żyjących po dwóch stronach jeziora Titicaca. Konflikt, wygrany ostatecznie przez Cari, toczył się pod znakiem zabiegania zwaśnionych przywódców o poparcie pierwszego z rządzących w Cusco Inków, Viracochy. Państwo Inków znajdowało się wówczas we wstępnej fazie swojego rozwoju, a jego terytorium obejmowało tylko miasto Cusco wraz z przyległymi ziemiami, stąd przywódcy zabiegający o sojusz z Inką nie dostrzegali wówczas zagrożenia ze strony zalążka przyszłego Imperium Inków, a jedynie szansę uzyskania pomocy w pokonaniu aktualnego wroga. Viracocha poparł ostatecznie Cari, który musiał jednak stoczyć decydującą bitwę z Zapaną zanim Inka zdążył udzielić mu realnego, militarnego wsparcia. Mimo to Cari zdołał zwyciężyć, a następnie zawarł z Inką pakt o wzajemnej współpracy. Jego syn, Chuci Capac, dzierżył już bardzo rozległą władzę nad licznymi ludami.

Kultury boliwijskiego tropiku

Nieprzypadkowo dotychczasowa relacja koncentrowała się na andyjskiej (górskiej) części boliwijskiego obszaru, gdyż był to obszar aktywności największej ilości kultur, w tym kultur, które osiągały najwyższy poziom rozwoju organizacyjnego, łącznie z imperialną fazą rozwoju państwowości. Nie znaczy to jednak, że przed przybyciem hiszpańskich kolonizatorów orientalna część obszaru dzisiejszej Boliwii nie była zamieszkiwana przez ludzi.

Na terenach dzisiejszego obszaru departamentu Beni i Santa Cruz zamieszkiwało wiele grup kulturowych; od społeczności o niezwykle prostej strukturze organizacyjnej, które pojawiały się i znikały, nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów archeologicznych, po znacznie trwalsze i lepiej zorganizowane, które jednak nigdy nie zbliżyły się nawet do technicznych i organizacyjnych osiągnięć największych kultur andyjskich.

Najbardziej znane społeczności prehiszpańskie zamieszkujące obszar Beni to Moxos i Baures (stanowiące trzon tzw. grupy Awarak), a także Intonamas, Canichanas, Movimas, Cayuvavas oraz Sirionós i Guarayos (plemiona z rodziny Guaraní, zamieszkujące pograniczne departamentów Beni i Cochabamba).
Główne kultury dzisiejszego Santa Cruz to kolejne społeczności Guarayos, lecz przede wszystkim wywodzące się z tej samej rodziny Guaraní wojownicze plemię Chiriguanos, które skutecznie opierało się przez wieki zarówno ekspansji Imperium Inkaskiego jak i późniejszej kolonizacji hiszpańskiej.

Imperium Inków

Historia Inków została dobrze zbadana i szczegółowo opisana głównie dlatego, że ich upadek spowodowali posługujący się pismem Hiszpanie – naoczni świadkowie jego potęgi. Utrudnienie dla hiszpańskich kronikarzy stanowił fakt, że mieszkańcy Imperium Inków nie posługiwali się zaawansowanym pismem, zaś węzełkowy sposób zapisywania informacji quipu nie stanowił w tym przypadku istotnej rekompensaty. Hiszpanie mieli za to szeroki dostęp do tradycji ustnej, opowiadającej o przeszłości Imperium, oraz źródło wiedzy w postaci nieograniczonego dostępu do jego kultury materialnej.

Rozległe wpływy Imperium Inków objęły w okresie jego największego rozkwitu praktycznie całą, górską część dzisiejszej Boliwii, a poszczególne wyprawy docierały także na obszary nizinne. Wpływy Inków na boliwijskim terytorium nie były jednak zbyt trwałe i głębokie w warstwie kulturowej (w gruncie rzeczy nie trwały zbyt długo: około 40 lat). Miały przede wszystkim charakter administracyjny, pozostawiły też dość wyraźny ślad w warstwie architektonicznej.

Poniższa tabela przedstawia nazwiska kolejnych inkaskich władców, począwszy od Manco Capac, który był pierwszym władcą zalążków imperium, o terytorium nie przekraczającym, w okresie jego panowania, obszaru samego miasta Cusco.

Pierwszym z władców Imperium Inków, którego działania miały bezpośredni wpływ na historię dziejącą się na obszarze dzisiejszej Boliwii był Pachacuti Inca Yupanqui, który dotarł zbrojnie do wybrzeży jeziora Titicaca pokonując przywódcę ludu Collas.

1. Manco Capac, ?1200 -1230
2. Sinchi Roca, 1230 – 1260
3. Lloque Yupanqui, 1260 – 1290
4. Maita Capac, 1290 – 1320
5. Capac Yupanqui, 1320 – 1350
6. Inca Roca, 1350 – 1380
7. Yaguar Guaca, 1380 – 1410 (Tito Cusi Gualpa)
8. Viracocha, 1410 – 1438
9. Pachacuti Yupanqui 1438 – 1471 (przed nim epizodycznie jego brat: Inca Urcón)
10. TupacYupanqui, 1471 – 1493
11. Huayna Capac, 1493 – 1525
12. Huascar, 1525 – 1532
13. Atahuallpa, 1532 – 1533

Jednak dopiero jego następca, Huayna Capac, dokonał pełnego podboju i eksploracji boliwijskich ziem, łącznie z częścią terenów nizinnych (fragmentem obecnych departamentów Beni i Santa Cruz, na terenie których zlecił pobudowanie kilku warowni granicznych). Na boliwijskich nizinach ekspansja Inków została jednak zatrzymana przez wojowniczy lud Chiriguanos. Kolejni Inkowie, prawowity spadkobierca tronu Huascar i jego brat Atahuallpa, poświęcili się krwawej rywalizacji o władzę i nie przysporzyli już potęgi i chwały Imperium. Zwycięski ostatecznie Atahuallpa, krótko po wyeliminowaniu wszystkich członków rodziny Huascara, wpadł w hiszpańską niewolę, co zapoczątkowało nowy rozdział w historii tej części kontynentu południowoamerykańskiego.