W 1825 roku, kiedy powstawała Republika Boliwii, jej granice (znacznie rozleglejsze niż obecnie) objęły szereg grup etnicznych i kulturowych, których wzajemne relacje były często bardzo luźne, a nierzadko nie istniały w ogóle. Liczne kultury andyjskie były do siebie pod wieloma względami bardzo podobne, miały zwykle ze sobą fizyczny kontakt i przenikały się wzajemnie. Podobnie działo się na boliwijskich nizinach. Natomiast między grupami etnicznymi Andów i nizin kontakt był sporadyczny.

W efekcie Boliwia jest dziś krajem wielkiej różnorodności etniczno-kulturowej, co z jednej strony stanowi jej cenne bogactwo, z drugiej zaś utrudnia zbudowanie spójnego narodu, który w jednakowy sposób rozumiałby i respektował porządek państwowy.

GRUPA ETNICZNA DEPARTAMENT LICZBA ORIENTACYJNA
Quechua Chuquisaca, Cochabamba, Potosi, Oruro 2.400.000
Aymara La Paz, Oruro, Potosi 1.600.000
Guaraní Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija 80.000
Chiquitanos Santa Cruz 62.000
Moxenos Beni 39.000
Afroboliwijczycy La Paz, Potosí 31.000
Guarayos Santa Cruz 10.000
Siriono Beni 9.000
Tacana La Paz, Beni 9.000
Chiman La Paz, Beni 7.500
Movima Beni 7.500
Itonama Beni 5.500
Baure Santa Cruz 5.000
Cayubaba Beni 4.600
Paiconeca Santa Cruz 4.000
Yuracare Cochabamba, Beni 3.500
Moseten La Paz, Beni 3.500
Joaquinianos Beni 3.300
Ayoreos Santa Cruz 3.200
Cavineno Beni, Pando 3.000
Leco La Paz 2.800
Weenhayek Tarija 2.500
Uruchipaya-Murato-Hiruito Oruro, La Paz 2.300
Eje Ejja Pando, Beni, La Paz 2.200
Chacobo Beni 1.100
More Beni 400
Machineri Pando 200
Tapiete Tarija 180
Yuqui Cochabamba 160
Araona La Paz 100
Pacahuara Beni 20
Nahua Pando b.d
Toromona La Paz b.d