Struktura rasowa ludności w Boliwii:

  • 55% – ludność indiańska (głównie Quechua i Aymara)
  • 30% – metysi oraz pozostała ludność mieszana (mulaci, zambosi)
  • 10% – biali, najczęściej pochodzenia europejskiego (kreole oraz osiedleńcy z okresu postkolonialnego)
  • 5% – pozostali (głównie czarnoskórzy i azjaci)

rasy boliwiiW zależności od źródła danych napotkać można znaczące rozbieżności dotyczące wielkości grup rasowych zamieszkujących Boliwię. Większość z nich potwierdza jednak, że procentowy udział ludności indiańskiej (wszystkich indiańskich grup etnicznych łącznie) stanowi ponad połowę ogólnej liczby ludności Boliwii.

Liczbę metysów, których zwykle łączy się w jedną grupę ze znacznie mniej licznymi mulatami i zambosami, szacuje się na ok. 25-33%, zaś ludność białą na ok. 10-15%.

Zauważalny margines stanowią też czarni mieszkańcy Boliwii – potomkowie niewolników przywożonych przez Hiszpanów jako źródło darmowej siły roboczej, wykorzystywanej głównie w górnictwie, oraz kolonie ludności azjatyckiej (przede wszystkim Japończyków).