terytoriumPowierzchnia Boliwii wynosi 1 098 581 km2 i stanowi 26 miejsce na świecie pod względem wielkości obszaru. Całkowita długość granic: 6 743 km.

Długość granic z poszczególnymi krajami sąsiadującymi wynosi odpowiednio:

  • z Argentyną: 832 km
  • z Brazylią: 3 400 km
  • z Chile: 861 km
  • z Paragwajem: 750 km
  • z Peru: 900 km